Anna torv dating history Chat de sexo con skype

Det rör sig om totalt 41 dateringar, varav merparten är gjorda på djurben (31) och resten på förkolnad spannmål (6) och snäckskal (4). Försök har visat att dessa kan tillverkas på några timmar.

Men några är bearbetade på ett sätt som förutsätter verktyg i metall, vilket innebär att de knappast är från stenåldern.

De T-formade föremålen från Skara Brae är skapade i ett mycket hårt material.

Gordon Childe beskriver dessa som “ett av de mest fantastiska bevisen på människans skicklighet och tålamod som vi känner”.

Arbetshypotesen när utgrävningarna började i slutet av 1920-talet var att bosättningen var från 500-talet f. Detta när kol-14-dateringar avslöjade att bosättningen var från yngre stenåldern (neolitikum) och beboddes ungefär under 600 år under intervallet 32 f.

Delar av ett hus sveptes med i stormen varför det bestämdes att bosättningen skulle säkras och undersökas noggrannare.Man hoppades att fukten skulle ha fått växtmaterial att bevaras och att modernare teknik skulle kunna belysa en hel del hittills obesvarade frågor. Fynden i detta parti bidrog bland annat till att ge en god bild av invånarnas kosthållning.Kökkenmödding isolerade inte enbart väggar och golv, utan täckte också taken på de tunnlar som förband husen med varandra.Childe beskrev det målande som att kökkenmöddingen stod ”i samma förhållande till stugor och tunnlar, som kött till organ och ådror i en levande kropp”.Arkeologen Anna Ritchie, som deltagit i ett flertal utgrävningar på Orkneyöarna, konstaterar att detta är ett av flera skäl att se på bebyggelsen i Skara Brae som något utöver det vanliga.

anna torv dating history-53anna torv dating history-37anna torv dating history-54

På grund av den omgivande sanden och husens isolering mot kyla, har både byggnaderna och deras innehåll skyddats på ett anmärkningsvärt sätt genom årtusendena.

Join our conversation (18 Comments).
Click Here To Leave Your Comment Anna torv dating history.

Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *